Board of Directors


Executive Director (Vice Chairwoman)
TSAI,CHING-HUA WANG,MING-MING LAI,YI-CHUN WU,LI-MIN
CHIEN,YU-MEI YUAN,NIEN-HUA LI,YI-LING CHIANG,PEI-CHI


Executive Supervisor
SHEN,CHIH-HUI


Director
LI,PING HO,CHIH-JUNG
(SSU-HUI)
LIN,MAI-SHENG KUO,SHU-HUI
CHIEN,SHU-CHIN (CHIEN,CHEN)
TING,CHING-CHING
KAO,YI-CHEN
CHEN,SSU
WU,YI-SHAN
FAN,TING-TING
HSU,CHEN-YUN
CHOU,SHUI-MEI
CHANG,YUN-CHIAO
YEH,TZU-HSUAN
CHEN,KUEI-YING
LIAO,YU-CHI
 
NIU,YEN-YEN
HU,PAO-LI
CHEN,YI-HSUAN
KUO,YUAN-CHIN


Supervisor
TSAO,TE-YUN CHAN,CHING-PEI CHEN,CHIA-HUI YANG,MAN


Alternate Director
SHIH,MEI-LING CHAN,LI-HUA SU,HUI-CHUAN


Alternate Supervisor
YU-AI-LING